ΔΑΚ Ιερισσου

Πόλη Ιερισσός
Διεύθυνση Ιερισσός 630 75